Prevodi

Obezbeđujemo prevode sa srpskog jezika i na srpski jezik iz različitih oblasti uz puno poštovanje dogovorenih rokova, formata i poverljivosti podataka klijenta.

Pisani prevod se radi uz puno uvažavanje terminologije iz stručne oblasti iz koje je prevod, gramatike i stila ciljnog jezika na koji se prevodi, kao i same svrhe prevoda i ciljne grupe kojoj je dati tekst prevoda namenjen. Sprovodi se jezička redaktura i lektura teksta

Cena prevoda je stvar dogovora sa klijentom i zavisi od: jezičke kombinacije, oblasti iz koje je dati tekst, rokova i sl. Prevodilačka strana sadrži 1.800 karaktera sa proredom. Prevodilačka norma je 7 prevodilačkih strana na dan. Specifičnosti poput kratkog roka, rada tokom vikenda i praznika ili usko stručne oblasti prevoda mogu uticati na cenu teksta. Isto tako, odobravamo popuste na veći broj strana, kao i posebne pogodnosti za stalne klijente.

Cena lekture je uračunata u cenu prevoda

Ukoliko ste zainteresovani, možete nam poslati svoj dokument na procenu. Napominjemo da usled osobenosti svakog jezika, konačna cena prevoda može varirati 10-15% u odnosu na cenu procene.

Osim usluga prevoda, nudimo i nezavisne usluge lekture, korekture, preloma teksta i grafičke obrade.

engleski jezik

95%

nemački jezik

85%

italijanski jezik

70%

Prevodi

Obezbeđujemo prevode sa srpskog jezika i na srpski jezik iz različitih oblasti uz puno poštovanje dogovorenih rokova, formata i poverljivosti podataka klijenta. Pisani prevod se radi uz puno uvažavanje terminologije iz stručne oblasti iz koje je prevod, gramatike i stila ciljnog jezika na koji se prevodi, kao i same svrhe prevoda i ciljne grupe kojoj je dati tekst prevoda namenjen. Sprovodi se jezilka redaktura i lektura teksta

Kontaktirajte nas

  • Mira Satarić PR Prevodilačke i konsultantske usluge Satarić, Lučani
  • +381-65-2-15-15-09
  • mirasataric@gmail.com