O nama

Preduzeće za prevodilačke i konsultantske usluge “Satarić” stvoreno je sa idejom da kroz stvaranje porodičnog poslovanja ojačamo porodične veze i kroz lični primer pokažemo da porodica i posao mogu ići jedno sa drugim.

Sa druge strane, u vremenu “majstora za sve” i “univerzalnih profesionalaca” svojim radom želimo da ostavimo lični pečat i damo skromni doprinos jačanju profesionalizma u oblastima prevodilačkih usluga i usluga savetovanja pri razvoju određenih sfera poslovanja.

Ne, mi ne znamo sve, ali ono šta znamo, želimo da radimo odgovorno i visoko profesionalno. Ono čime se rukovodimo su kvalitet, pouzdanost i efikasnost, što smatramo najvećim profesionalnim odlikama dobre poslovne politike oblasti u kojoj radimo.

Iako savremeno tržište podrazumeva razmenu dobara ili usluga za novac, smatramo da istovremeno predstavlja i mesto na kome dve strane, jačajući svoju saradnju, ostvaruju pozitivan uticaj kako jedni na druge, tako i na širu poslovnu i društvenu zajednicu.

U ovom trenutku, mi smo firma koja počinje sa svojim radom i tu smo početnici, ali iza nas stoji ozbiljno i višegodišnje iskustvo u prevodilačkim uslugama, kao i u uslugama analize i savetovanja.

Prevodi

Obezbeđujemo prevode sa srpskog jezika i na srpski jezik iz različitih oblasti uz puno poštovanje dogovorenih rokova, formata i poverljivosti podataka klijenta. Pisani prevod se radi uz puno uvažavanje terminologije iz stručne oblasti iz koje je prevod, gramatike i stila ciljnog jezika na koji se prevodi, kao i same svrhe prevoda i ciljne grupe kojoj je dati tekst prevoda namenjen. Sprovodi se jezilka redaktura i lektura teksta

Kontaktirajte nas

  • Mira Satarić PR Prevodilačke i konsultantske usluge Satarić, Lučani
  • +381-65-2-15-15-09
  • mirasataric@gmail.com